66-5 ΦΩΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ 600 8 ΜΕΤΡΑ

ΦΩΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ 600 8,5 ΜΕΤΡΑ
1637308519736